Šimon Svitok

bariton

Obrázek editujete kliknutím

GERMONT

G.Verdi: La traviata

Štátna opera Banská Bystrica

23.6.2021     18,00 h.

Obrázek editujete kliknutím

BONI

E.Kálmán: Čardášová princezná

Štátna opera Banská Bystrica

26.6.2021     18,00 h.

Vyštudoval operný spev na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave u prof. Vlasty Hudecovej.
Už počas štúdia spolupracoval so Slovenskou umeleckou agentúrou SLOVKONCERT, s ktorou absolvoval množstvo koncertných vystúpení. Nasledovala spolupráca s Komornou operou Bratislava a Kammer Oper Viedeň.

V roku 1994 získal angažmá v Štátnej opere Banská Bystrica, kde dodnes pôsobí ako jeden z najpoprednejších sólistov. V súčasnosti vykonáva aj funkciu umeleckého šéfa opery, do ktorej bol menovaný riaditeľom Štátnej opery Banská Bystrica v auguste 2011.

Doteraz naštudoval takmer 80 operných, operetných a muzikálových postáv, v prevažnej miere titulných a odohral viac než 800 predstavení, medzi inými aj po boku operných hviezd ako Ľubica Vargicová, Jolana Fogašová, Adriana Kučerová, Jana Kurucová, Cristina Baggio, Agnieszka Zwierko, Štefan Kocán, Miroslav Dvoský, Pavol Breslik, atď.
Spolupracoval s operou Národního divadla Moravsko-slezského Ostrava (ČR), operou Štátneho divadla Košice (SK), operou Slovenského národného divadla Bratislava (SK), Národnou operetou Iona Daciana Bukurešť (Rumunsko), s Národným divadlom hudobnej komédie St.Peterburg (Rusko), so Štátnym komorným orchestrom Žilina (SK)...

V roku 2016 absolvoval svoj taliansky debut (Sanremo) ako Germont vo Verdiho opere La traviata po boku Lindy Campanelly ako Violetty a Oresta Cosima ako Alfréda, pod taktovkou Valtera Borina. V tom istom roku spolupracoval s talianskym dirigentom Fabiom Mastrangelom na produkcii novej inscenácie Pucciniho opery Tosca ako Scarpia.
     
V júli roku 2017 bol ako Germont pozvaný na historicky prvý operný festival v arabskom svete v jordánskom Ammáne, uskutočnený v AMMAN´S ROMAN THEATRE pod dirigentskou taktovkou Lorenza Tazzieriho v réžii Luigiho Rossi.
V auguste 2017 debutoval ako Alfio v opere Sedliacka česť P. Mascagniho na talianskom MUSICA FESTIVAL BELLUNA, po boku Sofie Janelidze a Hectora Lopeza v réžii Alberta Palosciu, s dirigentmi Dejanom Savicom a Eddim De Nadai.
V septembri 2017 dostal pozvanie z Čínskeho Macao International Music Festival, kde sa predstavil v dvojúlohe Dumasa a Schmidta v turínskej produkcii opery Andrea Chenier od U.Giordana spolu s Csillou Boross, Carlosom Ventre, Robertom Frontalim a dirigentom Marcom Guidarinim.
V apríli 2018 prijal pozvanie ako Monterone do koncertnej produkcie opery Rigoletto od G. Verdiho v Čínskom meste Chengdu so Sichuan Philharmonic Orchestrom v medzinárodnom sólistickom obsadení.
V marci 2019 sa predstavil ako SCARPIA v Pucciniho opere TOSCA v talianskom Brugheriu pod dirigentskou taktovkou Stefana Giaroliho.

Predstavil sa divákom v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Švajčiarsku, Španielsku, Taliansku, Rumunsku.
Absolvoval viac než 30 turné po Japonsku, počas ktorých sa japonskému publiku predstavil napríklad ako Germont, Scarpia, Sharpless, Don Giovanni, Boni, Danilo, atď. a vystúpil na množstve operno-operetných koncertoch.
Je laureátom niekoľkých speváckych súťaží, držiteľom Slovenských prémii za stvárnenie postáv Papagéna (W.A.Mozart: Čarovná flauta), Sharplessa (G.Puccini: Madama Butterfly), Onegina (P.I.Čajkovskij: Eugen Onegin), Mozarta (D.Dinková: Božský Amadeus), Oswalda (D.Dinková: Verdi) a osemnásobný držiteľ DIVÁCKEJ CENY Štátnej opery ako najpopulárnejší sólista opery. Spolupracoval so Slovenskou televíziou či Slovenským rozhlasom.

Režijne a dramaturgicky sa podieľa na množstve mimoriadne úspešných a prestížnych koncertov. Počas jeho pôsobenia vo funkcii umeleckého šéfa opery dosiahla Štátna opera historicky najvyššiu návštevnosť a vznikla spolupráca Štátnej opery s Opera Academy Verona. Do Banskej Bystrice taktiež zavítal svetoznámy taliansky režisér - maestro GIANFRANCO DE BOSIO, ktorý režíroval novú inscenáciu opery G. Donizettiho Maria Stuarda, alebo svetové operné hviezdy ako Roberto Scandiuzzi, Yolanda Auyanet či Celso Albelo.

Repertoire

G. Puccini: Tosca - Scarpia

G. Verdi: La traviata - Germont

R. Leoncavallo: I Pagliacci - Tonio

P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin - Onegin

G. Puccini: La bohème - Marcello

G. Puccini: Madama Butterfly - Sharpless

P. Mascagni: Cavalleria Rusticana - Alfio

R. Leoncavallo: I Pagliacci - Silvio

J. B. Foerster: Eva - Samko

V. Bellini: I Puritani - Riccardo

G. Bizet:
Les pêcheurs de perles - Zurga

S. Rachmaninov: Aleko - Aleko

D. Dinková: Verdi - Oswald

G. Verdi: La traviata -
Marchese d'Obigny

G. Verdi: Rigoletto - Monterone

G. Verdi: Rigoletto - Marullo

G. Verdi: Simone Boccanegra - Paolo Albiani

Slovak Bariton.
He studied opera singing at the Music and Dance Faculty of the University of Performing Arts in Bratislava under the leading of Prof. Vlasta Hudecová. During his studies he worked with Slovak artistic agency Slovkoncert with which he attended many concert performances.
They were followed by cooperation with the Chamber Opera Bratislava and Vienna Kammer Oper. In 1994 he was engaged at the State Opera in Banská Bystrica, where he still works as one of the foremost soloist. From August 2011 he also holds the post of artistic director of the opera.

So far he staged over 70 operas, operettas and musical characters, mainly the title ones and performed more than 800 performances, alongside opera stars such as Ľubica Vargicová, Jolana Fogašová, Adriana Kučerová, Jana Kurucová, Cristina Baggio, Agnieszka Zwierko, Štefan Kocán, Miroslav Dvoský, Pavol Breslík, etc.
He cooperated with the opera of the National Moravian-Silesian Theatre in Ostrava (Czech Republic), the State Opera Košice (SK), opera of the Slovak National Theatre in Bratislava (SK), the National Operetta Ion Dacian Bucharest (Romania), with Saint Petersburg Theatre of Musical Comedy (Russia) , the State Chamber Orchestra Žilina (SK)...

In 2016 he had his Italian debut (Sanremo) as Germont in Verdi's La traviata alongside Linda Campanella as Violetta and Oreste Cosimo as Alfredo, conducted by Valter Borin. In zhe same year, on preparations of a new staging of Tosca he collaborated with conductor Fabio Mastrangelo.

In July 2017, Šimon Svitok received an invitation as Germont to a historically 1st Opera Festival in the Arab world in Jordan. The opera was staged in AMMAN´S ROMAN THEATRE conducted by Lorenzo Tazzieri and directed by Luigi Rossi.
In August 2017, he debuted as Alfio in P. Mascagni opera Cavalleria Rusticana at MUSICA FESTIVAL BELLUNA in Italy, alongside with Sofia Janelidze and Hector Lopez, directed by Alberto Paloscia and conducted by Dejan Savic and Eddi De Nadai.
In September 2017 he accepted an invitation from Macao International Music Festival in China, where he performed in double role as Dumas and Schmidt in Turino production of opera Andrea Chenier by U. Giordano with Csilla Boross, Carlos Ventre, Roberto Frontali and a conductor Marco Guidarini.

In April 2018, Šimon Svitok received an invitation as Monterone to the concert production of opera Rigoletto by G. Verdi in China. The opera was staged in Chengdu, with the Sichuan Philharmonic Orchestra in international soloist cast.
In March 2019 he performed as SCARPIA at the Puccini opera TOSCA in Brugherio (Italy) conducted by Stefan Giaroli.

He introduced himself to viewers in the Czech Republic, Austria, Hungary, Germany, Switzerland, Spain, Italy and Romania.
He took part at nearly 30 tours over Japan, during which he presented himself to Japanese audience for example as Germont, Scarpia, Sharpless, Don Giovanni, Boni, Danilo, etc. and he performed at many opera-operetta concerts.
He is a laureate of many singing competitions, holder of Slovak awards for his portrayal of roles such as Papageno (W.A.Mozart: The Magic Flute), Sharpless (G.Puccini: Madama Butterfly), Onegin (P..I.Tchaikovsky: Eugene Onegin), Mozart (D.Dinková: Divine Amadeus) Oswald (D.Dinková: Verdi).
He is a eight-time holder of the “People´s Choice Award” of the State Opera as the most popular opera soloist. He worked with Slovak Radio and Slovak Television

 As a stage director and drama adviser he is involved in many successful and prestigious concerts. During his tenure as artistic director of the State Opera the opera has reached historically highest attendance and arised the close collaboration of the State Opera with the Opera Academy Verona. World famous Italian director - Maestro GIANFRANCO DE BOSIO attended Banská Bystrica to direct a new production of Donizetti´s opera Maria Stuarda. Such world opera stars like Roberto Scandiuzzi, Yolanda Auyanet or Celso Albelo also performed in the State Opera Banská Bystrica.

Umberto Giordano: Andrea Chenier, GERARD

Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci, PROLOGO

Giacomo Puccini: Tosca, SCARPIA, Te Deum

Pjiotr Iljič Čajkovskij: Eugen Onegin, ONEGIN, Final scene

Gioachino Rossini: Il barbiere di Siviglia, FIGARO, Figaro and Conte - duet

Sergei Rachmaninoff, Aleko, ALEKO

Contact me

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím